Náš e-shop používá k poskytování služeb cookies. Pokračováním v prohlížení vyjadřujete souhlas s jejich používáním.

Odmítnout vše můžete zde.

OBCHODNÍ PODMÍNKY » REKLAMAČNÍ ŘÁD
Reklamační řád

 

 

1. Tento reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a vztahuje se na spotřební zboží, u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady.

 

2. Záruční doba spotřebního zboží činí 24 měsíců a prodlužuje se o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě.

 

3. Spotřebitel může uplatnit oprávněnou reklamaci jedním z uvedených způsobů:

 • osobně nebo poštou na jedné z adres:
  • Michal Halounek, Uzbecká 1463/1, 10100 Praha 10, Vršovice
  • Pavel Janoušek, Mezi Školami 2471/10, 15800 Praha 13, Stodůlky
 • emailem na adresu: obchod@vopicak.cz

 

4. Spotřebitel je při podávání reklamace povinen doložit:

 • doklad o prodeji zboží (daňový doklad, faktura),
 • reklamované zboží,
 • podrobný popis závady.

 

5. V provozovně firmy je spotřebiteli vyhotoven doklad o přijetí zboží do reklamace.

 

6. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě:

 • opotřebení věci jejím obvyklým užíváním,
 • mechanického poškození způsobeného nesprávnou manipulací a používáním v rozporu s návodem,
 • poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.),
 • poškození zboží z důvodu nesprávného skladování v rozporu s návodem,
 • poškození zboží při přepravě (tato reklamace se řeší přímo s dopravcem).

 

7. V případě oprávněné reklamace je zboží spotřebiteli vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.

 

8. Lhůta pro vyřízení reklamace je bez zbytečného odkladu 30 kalendářních dnů, pokud se strany nedohodnou jinak. Tato lhůta začíná běžet dnem přijetí reklamace. Jestliže nebude lhůta dodržena, má spotřebitel právo odstoupit od kupní smlouvy.

 

Tento reklamační řád nabývá účinnosti 1.12.2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.